Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Eksāmenā pretendents demonstrē, vai viņam ir šādas zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetence):

 • pārbaudīt transportlīdzekļa un tā palīgierīču tehnisko stāvokli;
 • sagatavoties braukšanai;
 • lietot transportlīdzekļa vadības ierīces un palīgierīces;
 • vadīt transportlīdzekli atbilstoši tā gabarītiem un svaram, ievērojot pasažieru ērtības (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);
 • kontrolēt transportlīdzekli, ieturot taisnvirziena kustību un braucot pagriezienos;
 • ievērot ceļu satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļu prasības;
 • ievērot priekšrocību un ceļa došanas prasības;
 • mainīt braukšanas virzienu krustojumos, mainīt braukšanas joslas, lietot brīdinājuma signālus;
 • izvēlēties attiecīgā veida transportlīdzekļu plūsmai atbilstošu braukšanas ātrumu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām, ņemot vērā ceļa un laika apstākļus, attīstīt un ieturēt atbilstošu braukšanas ātrumu, veikt apdzīšanas vai apsteigšanas manevru;
 • savlaicīgi pārliecināties par drošību;
 • izvēlēties braukšanas ātrumam atbilstošu distanci un intervālu;
 • izprast satiksmes situāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus;
 • iekļauties satiksmes plūsmā, toleranti izturēties pret pārējiem satiksmes dalībniekiem;
 • vadīt transportlīdzekli droši, ekonomiski un videi draudzīgi, ņemot vērā motora apgriezienu skaitu minūtē, pārnesumu pārslēgšanu, bremzēšanu un paātrinājumu (izņemot A1, A2 un A kategoriju).