Piedāvājam atpūtas kuģu vadītāju (ja atpūtas kuģa garums nepārsniedz 12 metrus) apmācību sadarbībā ar Latvijas Pludmales Glābēju Asociāciju, nodrošinot teorētisko zināšanu pielietošanu praksē (uz ūdens), kā rezultātā Jums nebūs jāpiedzīvo situācija(s), kad, nonākot ūdenī ar motorlaivu, kuteri vai motociklu, nezināt, kā pareizi rīkoties

Lai saņemtu atpūtas kuģu vadītāja apliecību pretendentam sekmīgi jānokārto atpūtas kuģu vadītāja sertificēšanas eksāmens kurā iekļauti jautājumi no sekojošām tēmām:

  • kuģošana zem tiltiem un to tuvumā;
  • kuģošanas līdzekļu ugunis, zīmes un signāli;
  • sadursmju novēršana;
  • rīcība ūdens satiksmes negadījuma situācijā;
  • atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācija;
  • navigācijas zīmes un ugunis;
  • pamatzināšanas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz ūdens;
  • pamatzināšanas par normatīvo aktu prasībām kuģošanai iekšējos ūdeņos, kā arī ostas formalitātēm