Pie mums Jūs varat mācīties un iegūt A;B;C;D;E mehānisko transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī profesionālie autovadītāji var iegūt 95. kodu!


Lai persona, kura D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2008. gada 9. septembrim, saņemtu profesionālā vadītāja apliecību, tā CSDD iesniedz apmaināmo apliecību, autoskolas sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, kā arī uzrāda medicīnisko uzziņu.

Lai persona, kura C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2009. gada 9. septembrim, saņemtu profesionālā vadītāja apliecību, tā CSDD iesniedz apmaināmo apliecību, autoskolassertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, kā arī uzrāda medicīnisko uzziņu.