• "CE"[95] kategorijas autovadītājs — C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus (ja nepieciešams apmācībā ietilpst: pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācība, medicīniskā komisija);
  • "C1E"[95] kategorijas autovadītājs — C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi vai puspiekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus, vai B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi vai puspiekabi, kuras pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus (ja nepieciešams apmācībā ietilpst: pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācība, medicīniskā komisija).
  • Jaunajiem (topošajiem profesionālajiem) autovadītājiem lai sekmigi nokārtotu valsts eksāmenu profesionālajai vadītāja kvalifikācijai pretendenta jāatbild uz jautājumiem par ekonomisku un racionālu braukšanu, transportlīdzekļa transmisiju un tās pareizu izmantošanu, pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, normatīvajiem aktiem, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, reglamentē kravas vai pasažieru pārvadāšanu, kā arī uz jautājumiem par ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamību, bīstamu situāciju rašanās prognozēšanu, vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršanu, ergonomikas principiem, vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, pozitīva komersanta tēla veidošanu un kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanas ekonomiskajiem apstākļiem un tirgus organizāciju.
    Eksāmena otrajā daļā jāveic analīze par vienu no augstāk minētajiem gadījumiem.
    Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi ar attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Vadīšanas eksāmenam ir divas daļas, kuru ilgums ir attiecīgi ne mazāks par 30 un 90 minūtēm:
    pirmā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kā arī izpilda figūras;
    otrā daļa – pretendents vada transportlīdzekli maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h.